รวมภาพบรรยากาศงาน "สัมมนา update โปรแกรม e-Manifset โครงสร้างใหม่"

รวมภาพบรรยากาศงาน "สัมมนา update โปรแกรม e-Manifset โครงสร้างใหม่"
วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2557 เวลา 13.00-16.00 น.
ณ ห้องสัมมนา ชั้น3 อาคาร กสท โทรคมนาคม บางรัก กรุงเทพ

 

Manifest_Seminar_001

 

Manifest_Seminar_002

 

Manifest_Seminar_003

 

Manifest_Seminar_004

 

 Manifest_Seminar_005

 

Manifest_Seminar_006

 

Manifest_Seminar_007

 

Manifest_Seminar_008

 

Manifest_Seminar_009

 

Manifest_Seminar_010

 

Manifest_Seminar_011

 

Manifest_Seminar_012